กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอาภรณ์ สร้อยเเสวง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

Miss Marry Wambui Njamba
ครูอัตราจ้าง