กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอาภรณ์ สร้อยเเสวง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Miss Marry Wambui Njamba
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเบญนภา สามิภักดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุทธิดา จงเหนี่ยวกลาง
ครูอัตราจ้าง