กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเบญนภา สามิภักดิ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุทธิดา จงเหนี่ยวกลาง
ครูอัตราจ้าง