กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายนกรณ์ จุลหอม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0849039592
อีเมล์ : nakorn@ngbr.ac.th

นายเฉลิมชัย อินทร์วิมล
ครูอัตราจ้าง