ติดต่อเรา
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
หมู่ 3   ตำบลงิ้วราย  อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
เบอร์โทรศัพท์ 034 109 810 เบอร์โทรสาร 034 109 811
Facebook : ร.ร.งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน