ประกาศสถานศึกษา
ประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 66
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างสำหรับงานปรับปรุงซ่อมแซมงานอาคารเรียนแบบ 216 และ 216ก และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู เลขที่ 182/4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนศิลปะ
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาศิลปะ
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ เรื่อง การกำหนดแนวปฏิบัติการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนศิลปะ
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัคร ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 65
แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ Online วันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 65
แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ Online วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2565 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 65
แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ Online วันที่ 17 - 21 มกราคม 2565 รูปแบบ On Site วันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 65
แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ Online วันที่ 10 - 14 มกราคม 2565 รูปแบบ On Site วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 65
แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ Online วันที่ 4-7 มกราคม 2565 รูปแบบ On Site วันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ภาษาจีนและพลศึกษา
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 64
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 64
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์แจ้งเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แบบ On-Site โดยมีกำหนดการ
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 64