ประกาศสถานศึกษา
**ประกาศเปลี่ยนแปลงวันมอบตัว/รายงานตัว จากวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เป็น ม.1 วันที่ 12 พฤษถาคม 2564 ม.4 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 64
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฎ์รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ (เพิ่มเติม) เรื่อง เงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุ
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 64
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์เรื่องประกาศเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ เรื่องหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งน
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 64
ประกาศเจตจำนงสุจริต โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 63