รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
หมู่ 3   ตำบลงิ้วราย  อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
เบอร์โทรศัพท์ 034 109 810 เบอร์แฟกส์ 034 109 811


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :