ประกาศสถานศึกษา
ประกาศโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ เรื่อง การกำหนดแนวปฏิบัติการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ เรื่อง การกำหนดแนวปฏิบัติการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2565,10:54   อ่าน 637 ครั้ง