ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ โดยมี นายโอภาส เจริญเชื้อ นายกสมาคมฯ เป็นประธาน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางสาวพุทธชาติ สุขาบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ โดยมี นายโอภาส เจริญเชื้อ
นายกสมาคมฯ เป็นประธาน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ โดยผู้ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯคนใหม่ คือ นายมนูญ แสงเพลิง ศิษย์เก่า งบร.รุ่นที่ ๑๓ ณ หอประชุมกนกพฤกษ์ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2566,08:44   อ่าน 21 ครั้ง