ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ขอแสดงความยินดีกับ ๑.เด็กชายธนบัตร จันทร์ทร ๒.เด็กชายสิทธา ปานเพ็ง ๓.เด็กชายหนุ่ม บุญคำ ได้เข้าร่วม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.๑-ม.๓
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ขอแสดงความยินดีกับ
๑.เด็กชายธนบัตร จันทร์ทร ๒.เด็กชายสิทธา ปานเพ็ง ๓.เด็กชายหนุ่ม บุญคำ
ได้เข้าร่วม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.๑-ม.๓
ครูผู้ฝึกสอน ๑.นายอนุชิต กรีแสง ๒.นายเฉลียว เขียวพระอินทร์
๓.นายมานะ ถูวะการ ๔.นายนกรณ์ จุลหอม
 
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2566,21:49   อ่าน 70 ครั้ง