ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ขอแสดงความยินดีกับ ๑.นางสาวเบญญาภา จิรฐาทวีวัฒนกุล ๒.นายอภิรักษ์ ซุยมาเมือง และ ๓.นายศุภวิชญ์ จันทร์สอน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.๔-ม.๖

โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ขอแสดงความยินดีกับ

๑.นางสาวเบญญาภา จิรฐาทวีวัฒนกุล ๒.นายอภิรักษ์ ซุยมาเมือง และ ๓.นายศุภวิชญ์ จันทร์สอน

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.๔-ม.๖

ครูผู้ฝึกสอน ๑.นายอนุชิต กรีแสง ๒.นายเฉลียว เขียวพระอินทร์

๓.นายมานะ ถูวะการ ๔.นายนกรณ์ จุลหอม

 
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2566,21:49   อ่าน 60 ครั้ง