ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 6 กันยายน 2565 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้ นักรียนมีความรู้ ความข้าใจ และความตระหนักถึงภัยอันตราย และความเสี่ยงต่อยาเสพติด
วันที่ 6 กันยายน 2565 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ภายใต้การบริหารงานของ ผู้อำนายการกัมพล โพธิ์ระดก จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้ นักรียนมีความรู้ ความข้าใจ และความตระหนักถึงภัยอันตราย และความเสี่ยงต่อยาเสพติด ณ ห้องเกียติยศทองสีเข้ม โรงเรียนงิ้รายบุญมีรังสฤษดิ์
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2565,11:05   อ่าน 28 ครั้ง