ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 6 กันยายน 2565 นายอำมรินทร์ สร้อยมณี เป็นตัวแทนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมการเสวนา หัวข้อแนวทางการดำเนินงานต้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ผ่านเพจ One Teacher Team
วันที่ 6 กันยายน 2565 นายอำมรินทร์ สร้อยมณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประธานสภานักเรียน โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ เป็นตัวแทนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมการเสวนา หัวข้อแนวทางการดำเนินงานต้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ผ่านเพจ One Teacher Team โดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) โดยมี ร.ธี ภวังคนันห์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาริการเข้าร่วมเสวนา
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2565,10:20   อ่าน 26 ครั้ง