ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ จัดกิจกรรมมหกรรมทางวิชาการ ประจำปี 2564
วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ จัดกิจกรรมมหกรรมทางวิชาการ ประจำปี 2564 เพื่อจัดแสดงผลงานทางวิชาการ และการนำเสนอโครงงาน ของนักเรียนโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ โดยมีนักเรียนนำเสนอผลงาน จำนวน 35 กลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นเวทีให้นักเรียนได้เสนอผลงานตัวเองณ หอประชุม โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2564,12:35   อ่าน 54 ครั้ง