ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 17 มีนาคม 2564 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(PLC) ประจำเดือน ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 17 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการกัมพล โพธิ์ระดก คณะครูและบุคลากร โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(PLC) ประจำเดือน ครั้งที่ 2/2564 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน กำกับติดตาม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และร่วมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมในช่วงเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุมวิทยบริการ 
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2564,09:26   อ่าน 64 ครั้ง